Hulp nodig bij aanvragen

Zorgtoeslag?

Heb je hulp nodig voor het optimaal regelen van zorgtoeslagen? Wij helpen je graag.
Nu direct aanvragen
Hulp nodig bij aanvragen

Huurtoeslag?

Heb je hulp nodig voor het optimaal regelen van huurtoeslagen? Wij helpen je graag.
Nu direct aanvragen
Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.

Wilt u zorgtoeslag aanvragen dan helpt zorgtoeslag.nl u hierbij.

Vraag direct aan
Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten voor het huren van een woning.

 • Kan ik huurtoeslag krijgen?
 • Proefberekening maken
 • Huurtoeslag aanvragen
 • Wijzigingen doorgeven

Wilt u huurtoeslag aanvragen dan helpt huurtoeslag.nl u hierbij.

Vraag direct aan
Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

 • Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
 • Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?
 • Kinderopvangtoeslag aanvragen
 • Wijzigingen doorgeven

Wat zijn toeslagen?

De toeslagen zijn bedoeld als een tegemoetkoming van de overheid in de kosten uw kinderen, huurhuis of zorgverzekering en zijn afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.

Hoe werken de toeslagen?

De toeslagen werken op basis van voorschotten. Dit houdt in dat u vooraf een schatting van uw jaarinkomen opgeeft, waarna de Belastingdienst vervolgens elk jaar opnieuw berekent op hoeveel toeslag u recht heeft. Na afloop van elk toeslagjaar vergelijkt de Belastingdienst het opgegeven geschatte inkomen met het daadwerkelijk ontvangen inkomen. Aan de hand daarvan vindt een eventuele verrekening plaats, resulterend in een compensatie bij een te hoge schatting en een terugbetaling bij een te lage schatting. Het is dus van groot belang om een zo nauwkeurig mogelijke schatting van uw inkomen op te geven.

LET OP!: De Belastingdienst gebruikt altijd de door u opgegeven schatting van het inkomen voor de berekening van de toeslagen. Mocht u aan het eind van het jaar moeten terugbetalen, omdat u uw inkomen te laag heeft geschat, verandert de Belastingdienst niets aan de opgegeven schatting van uw jaarinkomen. U zult dus altijd zelf de schatting van het inkomen moeten wijzigen.

Welke toeslagen zijn er?

 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kindgebondenbudget
 • Kinderopvangtoeslag

Wanneer worden de toeslagen uitbetaald?

De maandelijkse storting van de toeslagen vindt plaats op de eerste werkdag na de 19de van de maand. Een overzicht van de betaaldata vindt u bij uitbetaling toeslagen.

Wanneer moet ik mijn toeslag wijzigen?

Er zijn twee algemene oorzaken waardoor u uw toeslag zou moeten wijzigen:

 • Een verandering in de hoogte van uw jaarinkomen.
 • Een verandering in uw woonsituatie.

Omdat de hoogte van uw toeslagen wordt berekend aan de hand van de door u opgegeven schatting van uw jaarinkomen, is het belangrijk om deze schatting te wijzigen indien u meer of minder gaat verdienen. Al uw toeslagen worden dan opnieuw berekend door de Belastingdienst, waarna u een nieuwe voorschotbeschikking ontvangt. Reeds ontvangen maanden worden dan eventueel al verrekend met de nog te ontvangen maanden. Lees hier meer over de inkomensgrenzen en aanvullende redenen voor het wijzigen van de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden.

Daarnaast kan een verandering in uw woonsituatie een wijziging noodzakelijk maken. Indien u bijvoorbeeld gaat samenwonen en u sluit een samenlevingscontract af, dan wordt u toeslagpartner van uw huisgenoot. Dit betekent dat uw beide inkomens bij elkaar worden opgeteld. Aan de hand daarvan wordt één bedrag aan toeslag berekend, dat bestemd is voor u beiden. Via een wijziging kunt u een toeslagpartner toevoegen of afmelden.

Wanneer moet ik mijn toeslag stopzetten?

Mocht uw inkomen te hoog zijn geworden of heeft u om een andere reden geen recht meer op een toeslag, dan moet u deze zelf stopzetten. Elke type toeslag moet wel apart worden stopgezet. Indien u bijvoorbeeld een stopzetting voor de zorgtoeslag indient, betekent dit niet dat de huurtoeslag ook wordt stopgezet. Controleer hier of u nog recht heeft op zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.